Rady a tipy

Dům bez hromosvodu už dnes nepostavíte. Naštěstí!

Spousta domů v Česku nemá hromosvod, v minulosti totiž nebyl žádnými orgány vyžadován. Kvůli tomu ale hasiči musí každoročně řešit desítky zbytečných požárů. V drtivé většině případů požáru kvůli úderu blesku zasažené objekty nejsou vybavené hromosvodem.

Ani dnes není v zákoně jednoznačně formulovaná povinnost mít bleskosvod (svádí blesky, takže hromosvod je běžně užívaný, ale chybný název). Většina stavebních úřadů vám bez něj dům ovšem nezkolauduje.

O hromosvodu je třeba přemýšlet od základu

S hromosvodem se musí počítat od začátku stavby. Projekty hromosvodů je třeba nechat vytvořit zhruba ve chvíli, kdy se tvoří projektová dokumentace. Už při realizaci základové desky totiž do základů dáváte zemnicí pásek a vývod tohoto pásku dáváte dovnitř domu na hlavní uzemňovací svorku.

Dá se ovšem dodělat i dodatečně

Jestliže už dávno bydlíte, nebo žijete ve starším domě a hromosvod nemáte, stále můžete uvažovat o jeho přidání. A měli byste. U starších domů sice může být kritickým bodem uzemnění, někdy je potřeba zásah do stavebních základů domu, ale možná to vůbec nebude váš případ. Spojte se s odborníky na návrhy hromosvodů a nechte si poradit.

Jak bleskosvod vlastně funguje?

Blesk není nic jiného než krátký a velice intenzivní výboj, který má špičkový proud až 25 kA. Rád zasahuje zvýšená místa nebo cokoliv z vodivého materiálu. Bleskosvod je proto umístěn jako „anténa“ nad domem a je vyroben z vodivého materiálu, aby blesk přilákal. Následně ho svede do země.

Samozřejmě budovu chrání pouze zvenčí, nikoliv zevnitř. Když blesk do hromosvodu udeří, stále může dojít k přepětí a poškození elektrických zařízení v domácnosti. Proto byste měli mít domovní rozvaděč vybavený přepěťovou ochranou.

S kompletní ochranou vaší domácnosti před následky úderu bleskem vám nejlépe pomohou odborníci. Obraťte se na společnost Hromoelektro.