Rady a tipy

Pražáci se neradi stěhují. V průměru jen dvakrát za život

Obyvatelé hlavního města rozhodně nepatří mezi ty, kteří se během života rádi stěhují. V průměru tak činí jen dvakrát za život. I tak se ale každoročně stěhuje okolo 20 000 lidí.

Ke stěhování v Praze dochází především v případech, kdy se zásadním způsobem mění jejich životní podmínky. Poprvé to bývá nejčastěji při odchodu z domova. A podruhé, když zakládají rodinu.

Proč se obyvatelé Prahy neradi stěhují?

Zdá se, že nechuť k přesouvání celého života netrápí pouze Pražáky, ale Čechy všeobecně. Průzkumy potvrzují, že ochota obyvatel se stěhovat je minimální. Jedním z nejdůležitějších faktorů je to, zda dotyčný bydlí ve vlastní nemovitosti nebo v pronájmu. Dalším faktorem je také výše dosaženého vzdělání. Obecně lze říci, že čím je vyšší vzdělání, tím je větší ochota se stěhovat. Naopak nejmenší roli při rozhodování o stěhování u nás hraje kvalita životního prostředí. Tento fakt je zarážející, a to vzhledem k tomu, že vyspělé společnosti se stěhují právě ve snaze najít místo s lepším životním prostředím. I přes to ale v Praze v posledních letech došlo k nemalému přílivu nových obyvatel.

Zajímavé by bylo srovnání s Brnem nebo Ostravou, ale zatím si musíme vystačit s hlavním městem.

Proč právě Praha?

Praha je populární hned z několik důvodů. Těmi nejdůležitějšími jsou pracovní příležitosti, vzdělávací možnosti, kulturní scéna i životní styl.

Praha je jedním z největších a nejrozvinutějších ekonomických center v Evropě, s mnoha mezinárodními společnostmi a firmami, které zde mají své kanceláře. Dalším důvodem jsou vzdělávací možnosti. Praha má mnoho škol, vysokých škol a univerzit, které nabízejí vysoko kvalitní vzdělání v různých oborech. Kulturní scéna je dalším faktorem, který láká lidi do Prahy. V neposlední řadě je Praha velmi bohatá na historické a kulturní památky.

Statistiky nelžou

Vlivem stěhování se počet obyvatel Prahy za posledních 10 let zvýšil o 8 %. Největší nárůst byl zapříčiněn vysokým kladným migračním saldem se zahraničím, a to především Slovenskem, Ukrajinou a Ruskem. Naopak ale ztratila v rámci stěhování mezi ostatními českými regiony, a to 3 901 osob. Vnitřní migrací nejvíce populačně vydělal Středočeský kraj.

Intenzita vnitřního stěhování bývá poměrně vysoká u dětí v prvních letech života, kdy se stěhují spolu s rodiči. Znovu poté roste okolo věku 25–30 let, v souvislosti se stěhováním po škole za prací nebo s rodinou. Vlivem stěhování starších osob do zařízení sociální péče, k rodinám nebo do menších bytů se míra stěhování u nejstarších obyvatel Prahy s věkem opět trochu zvyšuje.